Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen vertalen naar strategisch beleid

Met de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties (MMI) leert u hoe u maatschappelijke en politieke ontwikkelingen vertaalt naar het strategisch beleid van uw organisatie.

clip studiereis Londen

 

De MMI kwam uitgebreid aan bod tijdens het programma Ondernemerszaken op RTL-Z. Bekijk de reportage
Nog meer over de studiereis naar Londen, bekijk hier het uitgebreide filmverslag.

Instromen in tweede fase 
De gehele masteropleiding MMI is opgebouwd uit 2 jaar. Met een afgeronde VO Management kunt u begin 2017 nog instromen in de 2e fase. U kunt dit alleen doen in Rotterdam.

Doel

U ontwikkelt zich tot een manager die anticipeert op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. U vertaalt deze naar een organisatiestrategie. Een creatieve manager, met oog voor innovatie in turbulente tijden, die de koers kan verleggen. Die succesvolle vernieuwingstrajecten weet door te voeren waarbij u tevens uw mensen en uw afdeling goed weet te leiden en te managen.

Doelgroep

Bent u als manager werkzaam in de dienstverlening op operationeel/tactisch niveau? Adviseert u als beleidsadviseur of procesmanager over strategische vraagstukken? Bent u in het bezit van een bachelor-getuigschrift (voorheen hbo-diploma)? En hebt u minimaal twee jaar werkervaring als manager of adviseur? Dan is deze master geschikt voor u.

Professionals uit uiteenlopende sectoren nemen deel aan  de masteropleiding. Zij vormen een belangrijke inspiratiebron. Juist    door vanuit verschillende sectoren en invalshoeken te kijken naar taaie vraagstukken, leert u grondpatronen van verandering en innovatie te herkennen. Voor u dé kans om uw professionele netwerk uit te bouwen.
Binnen de opleiding vinden wij onder onze deelnemers een enorme diversiteit van de branche waarin zij werkzaam zijn met ieder hun eigen specifieke kenmerken, zoals: gemeenten, provincies, ziekenhuizen, verpleging, verzorging, onderwijs, jeugdzorg, ggz, nutsbedrijven, vervoersmaatschappijen, waterschappen, woningcoöperaties, kinderopvang, welzijn, schuldhulpverlening, gehandicaptenzorg, goede doelen organisaties, sport, omroep, stadsreiniging, politie, ziekenvervoer, brandweer en verslavingszorg.

Inhoud

In de masterthese werkt u een strategisch relevant probleem van de organisatie uit met als resultaat een op maat gesneden advies voor innovatie. Het masterjaar van de MMI bestaat uit de volgende zes leerlijnen:

Leerlijn Strategisch ondernemen
U maakt kennis met de state of art van strategieontwikkeling. Welke methoden en technieken zijn van toepassing op strategisch ondernemerschap in de zorg en dienstverlenende sector? Met welke succes- en faalfactoren moet u rekening houden? Hoe vertaalt u innovatieve keuzes in de eigen organisatie? Vraag- en klantgerichte afstemming op maatschappelijke veranderingen, marketing van diensten en relaties, samenwerkingsrelaties tussen organisaties en internationale oriëntatie. Deze en vele andere onderwerpen bereiden u voor op uw taak als strategisch ondernemer.

Leerlijn Sturen en inrichten
Deze leerlijn omvat het ontwerpen en inrichten van de moderne arbeidsorganisatie, in samenhang ontwikkelen van alle bedrijfsaspecten zodat u de organisatiedoelen realiseert en u uw innovatie- en leervermogen vergroten

Leerlijn: Veranderen en implementeren
U leert het planmatig, procesmatig en verantwoord implementeren van verandering en vernieuwing met aandacht voor effectieve communicatie, monitoren, toetsen en evalueren. U besteedt aandacht aan effectieve communicatie om gedragsverandering bij medewerkers en stakeholders te bewerkstelligen.

Leerlijn Persoonlijk leiderschap
U krijgt inzicht op de ontwikkelingsdynamiek, zowel van de samenleving, als van individuen en organisaties. U werkt aan uw eigen leiderschapsstijl en koppelt dit aan uw eigen werksituatie.

Leerlijn Onderzoeksmethodologie
In deze leerlijn gaat u aan de slag met goed doordachte onderzoeksopdrachten en het lezen en hanteren van onderzoeksgegevens. De workshops onderzoeksmethodologie     geven u daarbij de nodige bagage om uw onderzoek gedegen wetenschappelijk te onderbouwen.

Leerlijn Innovatie
U leert vernieuwend en creatief te zijn zodat u mogelijkheden ziet die u eerder niet zag. Hiervoor is het nodig om goed te kijken naar de ontwikkelingen in de markt en toepasbare oplossingen te bedenken.

De inhoud van de leerlijnen staan eveneens beschreven in de brochure Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties, die u kosteloos kunt aanvragen. 

Werkwijze, docenten, alumni 

Naast gastcolleges en action learning maken we ook gebruik van andere werkvormen zoals seminars, workshops, games, managementpresentaties, leiderschapsretraites en coachingsessies. Professionals uit uiteenlopende sectoren nemen deel aan de masteropleiding. Zij vormen mede een belangrijke inspiratiebron en een professioneel netwerk. Deze opleiding kent ook een eigen alumnivereniging, de Metropole.  http://www.demetropole.nl  

Docenten
Alle docenten zijn deskundig op het  vakgebied van management en innovatie én hebben ruime ervaring in de beroepspraktijk. Zij beschikken over de didactische, inhoudelijke en organisatorische vaardigheden die nodig zijn om het onderwijs op een adequate manier te verzorgen.
De vaste docenten in de masterfase zijn als senior opleider/adviseur, lector of consultant werkzaam en sommige zijn tevens deskundig op het gebied van onderzoeksmethodologie. Daarnaast worden regelmatig gastdocenten ingezet voor specifieke onderwerpen en extra deskundigheid.

Toelatingseisen 

Directe toegang tot fase 2
De
elnemers die de VO Management hebben gevolgd, kunnen binnen drie jaar na afronding direct doorstromen naar de MMI. Is het langer dan drie jaar geleden, of heeft u een andere vooropleiding, dan wordt in een portfoliogesprek bekeken of u over voldoende kennis en kunde beschikt om door te stromen naar de tweede fase. Doordat het masterprogramma per september 2016 wijzigt, kunt u dit alleen nog in Rotterdam (aanvang begin 2017).

Opmerkingen    
LET OP:  Via deze webpagina meldt u zich aan voor het gehele mastertraject. Wilt u alleen inschrijven voor fase 2?  Klik dan hier. Geef bovendien aan of u de opleiding in Nijmegen of in Rotterdam wilt gaan volgen! 

Deelnemers aan het woord 

Anita Schaaij, regiomanager, HVOQuerido

“Het was uniek om in de rol van onderzoeker te stappen. Kaders en modellen komen ter beschikking, completeren de eigen mogelijkheden in doen en denken. Denken in modellen zoals: wat doen we goed, niet goed, minder of meer; het plaatsen van een probleem in een ander perspectief of het scenariodenken, zijn nieuwe gereedschappen die helpen om tot nieuwe inzichten te komen. 
Ik heb veel meer zicht gekregen op de implementatiefase. Hoe je de implementatiestrategie goed kunt afstemmen op wat er geïmplementeerd moet worden. Voordat ik iets ga ondernemen is het voor mij bovendien nu een must opdrachten eerst duidelijk te formuleren.

De opleiding is goed ingespeeld op het begeleiden van volwassenen, die allen een grote verantwoordelijkheid binnen hun organisatie dragen en uit vrije wil een vervolg aan hun ontwikkeling willen geven. Je wordt begeleid met respect en helderheid overeenkomstig zelfstandigheid en niveau.”


Henri Akkersdijk, regiodirecteur Dichterbij
Dichterbij is een organisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.

“Ik ben in eerste instantie op zoek gegaan naar een geschikte opleiding gekoppeld aan mijn nieuwe functie. Ik zocht een masteropleiding gericht op innovatie en bedrijfsvoering. Na een oriëntatie op verschillende masterstudies heb ik uiteindelijk gekozen voor de MMI vanwege het aansprekende programma, de compacte duur van het traject en eerdere ervaringen met het opleidingsinstituut.

Veranderingen in het interne en externe krachtenveld in de zorg zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Organisaties moeten alle zeilen bijzetten om deze ombuigingen ook daadwerkelijk te kunnen toepassen. Strategisch sturen op innovaties en veranderingsprocessen en hierbij tegelijkertijd de bedrijfsvoering en continuïteit van de organisatie niet uit het oog verliezen is een complexe opdracht die vraagt om competente managers en authentiek leiderschap.
De masteropleiding heeft hierbij veel theoretische kennis opgeleverd met een goede praktische toepasbaarheid. Feit is wel dat de waarde ervan toeneemt naarmate de positie waarin je werkzaam bent voldoende strategisch ingebed is.”

 

MMI erkenningen

De MMI leidt op tot het niveau vakbekwaam voor het Schoolleidersregister Primair Onderwijs en ook op voor herregistratie voor (ervaren) schoolleiders.
U kunt deze opleiding volgen voor uw basisregistratie en herregistratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs.

Bekijk deze masteropleiding op de website van Hogeschool Rotterdam


 

eus trumpieEus Trumpie (opleidingscoördinator)
(010) 794 69 12 
e.trumpie@hr.nl  

Interview oud-deelnemer
lees het interview met Ed van der Ham MMI, clustermanager Groen Hart Ziekenhuis

Praktische informatie

Informatieavond
Kijk voor actuele informatie over informatieavonden op de site van Hogeschool Rotterdam

Start en omvang

Start fase 2 huidige programma: 
 
Rotterdam: februari in 2017 
13 maanden, 5 seminars van 2 dagen en 3 workshops, internationale oriëntatieweek (juni). Bijeenkomsten ongeveer 1x per maand op donderdag en vrijdag. 

Start tweejaarlijkse MMI (vernieuwd programma)
september 2016 in Rotterdam en Nijmegen

Investering 

 Jaar 1: € 11.300,- (incl. € 250,- voor boeken en € 450,- tbv lunches). Prijspeil 2016.

Jaar 2: € 11.950,- (incl. € 250,- voor boeken en € 300,- tbv lunches). De reis- en verblijfskosten voor de internationale studiereis zijn hier niet bij inbegrepen. Prijspeil 2016. 

Bekijk de mogelijkheden voor de Lerarenbeurs .


Studiebelasting
In totaal 67,5 ECTS, waarvan 30 ECTS in fase 1 en 37,5 ECTS in fase 2.
Gemiddeld 8-12 uur zelfstudie per week naast het volgen van de lessen en uitvoeren van onderzoek.

Leslocatie  
Rotterdam: Paviljoen - Museumpark
(Museumpark 40, zijde metrostation Dijkzigt)

route (Paviljoen - Museumpark)  

Nijmegen: Canisiuscollege (Berg en Dalseweg 81)

Opmerkingen  
LET OP: Via deze webpagina meldt u zich aan voor het gehele mastertraject. Wilt u alleen inschrijven voor fase 2? Klik dan hier. Geef op het aanmeldformulier (bij opmerkingen) aan of u de opleiding in Nijmegen of in Rotterdam wilt gaan volgen!

Beoordeling

Na afronding van de opleiding ontvangt u de mastertitel MMI.

Aantal deelnemers
maximale groepsgrootte 30, zonodig worden er meerdere groepen gevormd.

Crohonummer: 70036