Gezondheidszorg

Opleidingsaanbod voor werkenden in de gezondheidszorg

Werkt u in de gezondheidszorg en wilt u verder studeren? U kunt zich bij ons horizontaal en verticaal ontwikkelen. Wij hebben een stevige band opgebouwd met de gezondheidszorg. Niet alleen in de eerstelijn maar bijvoorbeeld ook met MD-trajecten binnen (grote) zorginstellingen.

Arbeid en Gezondheid

Fysiotherapie

Huisartsen, Laboratorium en Management van Zorg

Logopedie, Afasie en Communicatie

Mantelzorg


Verloskunde

Verpleegkunde

Transfergroep algemeen 
T: zie opleidingspagina's voor rechtsreeks contact
E: posthbo@hr.nl  

Actueel

  • 2 nieuwe organisaties verzorgen deel post-hbo-opleidingen
  • Bezoek de Master Experience op dinsdag 14 maart. Maak kennis met al onze masteropleidingen waaronder die voor fysiotherapeuten en verpleegkundigen.