Herregistratie voor Verloskundigen

In het kader van de wet BIG

Alle verloskundigen in Nederland die voldoen aan de wettelijke normen van registratie en certificering zijn geregistreerd in het BIG-register. Het doel van de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is patiënten te beschermen tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen. In die zin geeft het BIG-register informatie over de bevoegdheid van zorgverleners en borgt hiermee de kwaliteit van zorgverlening.

Herregistratie

Sinds 1 januari 2009 is herregistratie voor verloskundigen in het BIG-register verplicht. Dit betekent dat BIG-geregistreerde verloskundigen verplicht worden iedere vijf jaar aan te tonen dat zij voldoen aan de gestelde eisen.
Verloskundigen die niet voldoen aan de gestelde eisen of na januari 2014 zijn uitgeschreven uit het BIG-register kunnen zich opnieuw laten registreren. Zij zijn verplicht om een speciaal traject te volgen.

Door de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) zijn de stappen tot en met het startassessment ondergebracht bij de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) en Hogeschool Rotterdam-Instituut voor Gezondheidszorg. Hier kunt u informatie opvragen en wordt u ondersteund in uw voorbereiding op uw herregistratie.

Meer informatie is te vinden op de website van de Verloskunde Academie Rotterdam