Schoolopleider

Spil binnen de opleiding

De schoolopleider/-coördinator is in de grote lijn de kwaliteitsbewaker van de opleiding van de student op de stageschool. U hebt een rol in alle aspecten van de ontwikkeling en begeleiding van studenten op de stageschool en bezit derhalve een breed takenpakket. Naast de taken op uw eigen school, is de schoolopleider/-coördinator contactpersoon tussen de school en de opleiding en neemt u deel aan netwerkbijeenkomsten.

Door onderling ervaringen uit te wisselen, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en deze in praktijk te brengen werkt men aan zijn eigen leerproces als schoolopleider. Door een portfolio aan te leggen en een begeleidingsplan te maken voor uw eigen school, ontwikkelt u zich tot de spil van het opleiden van studenten. De training reikt u handvatten aan voor het maken of actualiseren van een begeleidingsplan en voor het vorm geven van o.a. de LeerWerkTaken op uw school.

Doel en Inhoud

Doelen
De schoolopleider/-coördinator 

 • weet wat samen opleiden/werkplekleren inhoudt
 • kent de opleidingseisen en organisatie van werkplekleren vanuit de Hogeschool (Rotterdam)
 • kent de verschillende rollen en taken (ADEF)
 • heeft zicht op netwerkmogelijkheden

 

 • kan de kwaliteit van de opleidingsschool ontwikkelen en monitoren
 • kan een begeleidingsplan voor zijn school maken;
 • kan een organisatie in de eigen school ten aanzien van het begeleiden van studenten neerzetten en onderhouden.
 • kan zijn eigen opvattingen en competenties t.a.v. zijn functioneren als schoolopleider/-coördinator onderzoeken en ontwikkelen;
 • kent de Velon beroepsstandaard
 • heeft zicht op de eigen rol en takenpakket als schoolopleider en/of coördinator binnen de eigen school.
 • kan  vaardigheden zoals  coaching, intervisie en supervisie effectief aanwenden bij het begeleiden van studenten en werkplekbegeleiders.
 • kan problemen vroegtijdig signaleren, bespreekbaar maken en adequate acties initiëren om de student te behoeden voor vroegtijdig uitval.
 • kan een realistisch beeld schetsen over de vorderingen van de student en daarover communiceren met de instituutsopleider.
 • kan trainingen ontwerpen om relevante vaardigheden te oefenen.

Inhoud
We richten ons in de cursus op opleidingsaspecten zoals de organisatie en infrastructuur van het werkplekleren op de (opleidings)school en het vormgeven van de opleidingsfunctie in de school. Daarbij komen ook opleidingsaspecten zoals competenties, leerwerktaken en curriculum aan bod.

Daarnaast richten we ons op het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om de student in de 2e lijn te begeleiden en de activiteiten van de werkplekbegeleiders te coördineren en hun professionaliseringsbehoefte daarin te analyseren.

Een belangrijke basis is het ontwerpen en/of actualiseren van een concreet begeleidingsplan.

 

Voor wie

In deze cursus ontwikkelt u als (toekomstige) schoolopleider/-coördinator uw competenties om al deze taken goed vorm te kunnen geven en de spil te zijn in de opleiding van (toekomstige) docenten.

De cursus is gericht op zowel de rol van schoolopleider als de rol van schoolcoördinator omdat in veel situaties (gedeeltes van) deze rollen uitgevoerd worden door dezelfde persoon. Dit is afhankelijk van de grootte en organisatie van de school. Binnen de cursus zullen we ingaan op jouw rol binnen jouw organisatie. Daarbij maken we gebruik van de Velon beroepsstandaard.

Door onderling ervaringen uit te wisselen, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en deze in praktijk te brengen werkt men aan zijn eigen leerproces. Door zelf een dossier aan te leggen en een begeleidingsplan te maken of te actualiseren voor zijn school, zal hij de spil worden van het opleiden van studenten.

Inhoud

 • coaching, intervisie en supervisie, reflectie
 • onderzoekvaardigheden
 • formatief en summatief beoordelen en assesment
 • het organiseren van workshops, trainingen en opleiding
 • het maken van een begeledingsplan
 • analyseren van uw eigen begeleidingswerk d.m.v. reflectie en het bijhouden van een dossier.

 

 

Werkwijze en docent

In de bijeenkomsten worden theorie en praktische opdrachten afgewisseld.
Als belangrijk principe geldt dat het trainingsaanbod aansluit op de begeleidingsvragen van de deelnemers. De aangeboden vaardigheden en theorie kunnen dan ook direct in de praktijk worden toegepast. Op deze ervaringen wordt gereflecteerd m.b.v. de reflectiecyclus van Korthagen.

Tijdens de training houdt u een dossier bij waarin u uwontwikkeling bijhoudt door te reflecteren op uw POP/PAP en aan het eind van de training beschrijft u hoe u uzelf kwalificeert als schoolopleider/-coördinator.
Materialen en ervaringen worden uitgewisseld

docent: Marlous van Deelen

Toelatingseisen

Om deel te nemen verwachten wij dat u een coachtraining heeft gevolgd van voldoende niveau. (Dit ter beoordeling van de trainer.)
U dient schoolopleider te zijn of binnen afzienbare tijd te worden. Dit is noodzakelijk voor de uitwerking van de werkplek opdrachten.

 

Marloes van Deelen (programmaleider)

 

AANMELDEN

Secretariaat
Oesha Bahadoersing
010 - 794 6654

Praktische informatie

Start 
oktober 2019

Dag en tijd
5 bijeenkomsten op
woensdag van 16.00 tot 20.00 uur 

Investering
€ 900,-

Studiebelasting
40 uur

Leslocatie  
Hogeschool Rotterdam

Beoordeling 
Het met goed gevolg afleggen van de kwalificatieopdrachten en voldoende aanwezigheid geeft recht op een certificaat Schoolopleider/-coördinator van Hogeschool Rotterdam.

Aantal deelnemers
Maximaal 16