Coachen in het Onderwijs

Professionaliseer u verder als coach

In de cursus Coachen in het Onderwijs professionaliseert u zich verder als coach. Ook weet u hoe u het maximale uit uw collega’s haalt. In vijf bijeenkomsten leert u de diverse vaardigheden.

Ook in het primair onderwijs neemt coaching een steeds belangrijkere plaats in. Deze coaching is een vorm van directe begeleiding om de leerkracht optimaal te laten functioneren. Dit gebeurt door voortdurende zelfreflectie op het eigen professioneel handelen. Een leidinggevende, coördinator of aangewezen coach moet daarom beschikken over voldoende vaardigheden

De cursus Coachen in het Onderwijs biedt u als coach in het onderwijs de kans uzelf verder te professionaliseren. U zult hiervoor uw repertoire verder ontwikkelen en uitbreiden. U leert mensen en processen coachen waarbij u zich richt op resultaat. Hiermee vergroot u de professionaliteit van de collega’s. En dientengevolge van de organisatie als geheel.
Praktijk en theorie komen goed verdeeld aan bod tijdens de vijf bijeenkomsten.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor leidinggevenden en coördinatoren in het onderwijs. Maar ook voor leerkrachten met coaching in hun takenpakket.

Inhoud

De cursus zoomt in op de volgende aspecten:

 • begripskader van coaching
 • coaching in relatie tot sturing en leiding
 • basisprincipes van coaching
 • reflecteren
 • observeren in de klas: voeren van coachend voor- en nagesprek
 • coachen van het probleem achter het probleem
 • oplossingsgericht coachen
 • gesprekstechnieken
 • confronterende gesprekken voeren
 • coachen volgens modellen
 • omgaan met eigen valkuilen
 • aansluiten bij ontwikkelingsfase
 • omgaan met emoties

Werkwijze 

De cursus besteedt aandacht aan de theoretische achtergrond en de dagelijkse praktijk. Belangrijk is het 'leren door doen'. Cursisten worden daarom van harte uitgenodigd situaties uit de eigen praktijk als casus in te brengen. Een en ander hangt af van het onderwerp dat op dat moment aan de orde is.

 

Arno de KoninghArno de Koningh (programmaleider)  

AANMELDEN

Secretariaat
Oesha Bahadoersing
010 - 794 6654

Praktische informatie

Start
Voor het nieuwe schooljaar nog te bepalen.
Inschrijvingen worden doorgeschoven naar het eerst volgende startmoment.  
  
Dag en omvang
donderdag van 13.30 tot 16.30 uur
5 bijeenkomsten

Investering
€ 925,-

Studiebelasting
60 uur (inclusief bijeenkomsten) 

Leslocatie  
Hogeschool Rotterdam

Beoordeling
De deelnemers ontvangen een certificaat, mits zij voldoen aan de afrondingseisen.

Aantal deelnemers
maximaal 18