Vakoverstijgende Educatie in Duurzame Ontwikkeling

in het primaire en voortgezet onderwijs

Elektrische auto’s, schone energie, biologisch verantwoord voedsel, alertheid op kinderarbeid, waarderen van biodiversiteit, bezit delen. Voorbeelden van onomkeerbare trends van deze tijd. De mondiale duurzame (r)evolutie voltrekt zich steeds duidelijker. Baanbrekende Parijse klimaatakkoorden zullen daar nog een positief effect op hebben. Ook u beseft dat we heel anders met onze aarde en elkaar om moeten gaan en wil dat in toenemende mate delen.

Dit betekent een cultuuromslag waarbij u uw ingesleten waarden en gedrag moet vervangen door nieuwe inzichten en handelingen. Een proces dat veel creativiteit vraagt. Een proces dat de mensheid nieuwe horizonnen en wellicht wat meer levensgeluk kan bieden… En waarbij, zoals zo vaak, reikhalzend wordt gekeken naar wat het onderwijs ermee gaat doen!

Jelle_jan_holwerda

Jelle-Jan Holwerda (Penta Colllege CSG) over de pilot van de training: 'Laten we onze jeugd in ieder geval een kans geven om te bouwen aan een schone en leefbare wereld voor hun kinderen.'

Doelgroep

U kunt vanuit uw eigen rol duurzaamheid binnen het primaire of voortgezet onderwijs een belangrijke plaats geven. Deze cursus is zodoende nuttig voor:

 • Directeuren
 • Managers
 • Docenten

Uw duurzame rol binnen het onderwijs

Als directeur, manager en als docent kunt u uw leerlingen op een innovatieve wijze voorbereiden op de maatschappij, waarin duurzaamheid een belangrijke rol zal spelen. Een spannende opgave, want wie weet hoe de toekomst er precies uit zal zien?
21st Century Skills, volgens ons, aangevuld met ethische vorming,  zou de oplossing kunnen zijn. Deze nieuwe vaardigheden die we van onze leerlingen vragen, zijn onlosmakelijk verbonden met een toekomst waarin duurzaamheid het leidende thema is. (NB: in de commissie Schnabel wordt Duurzame Ontwikkeling als vakoverstijgend, bindend thema genoemd).
Nu blijkt duurzaamheid buitengewoon complex te zijn, zowel binnen vakgebieden en als vakoverstijgend onderwerp. De mate waarmee u er als persoon in kan staan (van nihilist tot veganist) is ook nogal divers. Zo ook de duurzame thema’s waar het onderwijs over kan gaan: water, voedsel, energie, klimaat, grondstoffen, biodiversiteit, milieuvervuiling, maar ook over welzijn geluk, verdelingsvraagstukken, circulaire economie, burgerschap en technologie.

De  Lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam heeft een leerlijn Duurzame Ontwikkeling opgesteld, die de grondslag is voor een gestructureerde introductie om educatie over dit onderwerp op school te pakken vanuit een vakoverstijgende kennisbasis. Deze introductie kan starten met de scholing van een docent binnen het eigen vakgebied tot het opleiden van samengestelde docententeams. Een en ander kan leiden tot een duurzame samenwerking binnen en buiten de school.

Voordelen

De scholing heeft meerdere voordelen voor uw onderwijsorganisatie:

 • Inzicht om uw eigen vakonderwijs per discipline te vergroten en de lesstof actueler en maatschappelijk relevanter te presenteren.
 • De mogelijkheid om meer aan te sluiten bij de concept-context methode, waarmee het onderwijsresultaat meer betekenis krijgt en levensecht is.
 • Het ontwikkelen van gezamenlijk onderwijs en daarmee vakoverstijgend en efficiënter om te gaan met onderwijsinhoud en -tijd.
 • Duurzaam raakt de persoonsvorming alsook de maatschappelijke toerusting van uw leerlingen, waarbij zij waarden (people/planet/profit) kunnen afwegen en hun handelingsperspectieven kunnen oefenen.

 

Wat kun je na de cursus?

Centraal in de cursus staat het model  ‘People-Planet-Profit’ , dat  veel gebruikt wordt om Duurzame Ontwikkeling inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Het basisboek “Duurzame Ontwikkeling” van Niko Roorda en de syllabus Leerlijn Duurzame Ontwikkeling worden als literatuur gebruikt, naast de website www.klimaatonderwijs010.nl .

Na het voltooien van de cursus hebt u:

 • inzicht in de samenhang tussen de sociale, economische en ecologische domeinen.
 • inzicht in toekomstige maatschappelijke rollen van de leerling m.b.t. Duurzame Ontwikkeling.
 • kennis van de bijdrage van het eigen vak binnen het thema Duurzame Ontwikkeling.
 • de vaardigheden om een concept-leerplan Duurzame Ontwikkeling te ontwikkelen op basis van de lesmethoden, die gebruikt worden in uw school in samenwerking met de verschillende vakdocenten en externe maatschappelijke partijen.

Programma

Dagdeel 1:

 1. Kennismaking deelnemers
 2. Cursusopzet bespreken
 3. Leerlijn Duurzame Ontwikkeling
 4. Huiswerk: onderzoek naar  DO-gerelateerde eindtermen van vak

 

 

 

Dagdeel 2:

 1. Bespreking huiswerk
 2. Afronding  Duurzame Ontwikkeling
 3. Didactiek en werkvormen Duurzame Ontwikkeling
 4. Evaluatie cursus en uitreiking certificaten
 5. borrel

 

 

 

Dagdeel 3 (optioneel):

 1. verdieping leerlijn Duurzame Ontwikkeling
 2. verdieping didactiek en werkvormen

 

   

 

 

 

 

Bram Wondergem (opleidingscoördinator) 
06 30 37 26 02
a.c.wondergem@hr.nl

 

Praktische informatie

Omvang
2 dagdelen, optie voor een 3e dagdeel
 
Dag en tijd   
op twee woensdagen van 15.00 tot 18.00 uur

Planning verschillende groepen (ovb)    
12 april en 10 mei 2017 - aanmelden
17 en 31 mei 2017 - aanmelden

Investering
€ 300,-

Studiebelasting 
16 uur   

Leslocatie 
Hogeschool Rotterdam eventueel alternatief in overleg met deelnemers 
Een incompany versie is ook mogelijk  

Beoordeling
Na afronding van de training ontvangt u een bewijs van deelname van Hogeschool Rotterdam. 

Aantal deelnemers
Maximaal 12