Coördinator Duurzame Ontwikkeling

in het Voortgezet Onderwijs

Internationaal is er de laatste jaren veel aandacht voor het in balans brengen van People, Planet en Profit. Samengevat gaat deze trend over het verduurzamen van onze samenleving door op een goede manier aandacht te besteden aan het welzijn van de mensen, het milieu in de brede zin van het woord en de wijze waarop we met zijn allen geld verdienen. Dit ambitieuze internationale programma vraagt om een groot maatschappelijk draagvlak, waarbij ook het onderwijs haar bijdrage zal moeten leveren.

Voor menige school is nu het moment aangebroken om een paar flinke 'duurzame stappen' te zetten. Zowel in het onderwijsprogramma (practise what you preach) als in de schoolorganisatie zelf. Geen enkele school zal vanaf nul starten, maar in veel gevallen ontbeert er een overall-visie op duurzaamheid. Daardoor is er ook geen coherent onderwijsprogramma mogelijk. Wanneer u met uw school aan wil sluiten bij deze brede maatschappelijke ontwikkelingen, dan volstaat het niet om iemand aan te wijzen die zonder juiste expertise de kar gaat trekken. Duurzaamheid structureel inbedden in uw onderwijs, uw bedrijfsvoering en in uw schoolomgeving vraagt om inhoudelijke kennis, maar ook om een instrumentarium om uw collega’s en schoolleiding te enthousiasmeren. Dit vraagt om een stevige coördinator, die als aanjager, bruggenbouwer en organisator het verschil kan maken.

Jelle-Jan Holwerda (Penta College CSG) over de pilot van de trainingen: 'Laten we onze jeugd in ieder geval een kans geven om te bouwen aan een schone en leefbare wereld voor hun kinderen.'

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor:

 • Docenten in het VO
 • Management binnen het VO.

Duurzaam, onderscheidend, veelzijdig en direct resultaat

Duurzame voordelen
Het thema Duurzame Ontwikkeling in uw onderwijsprogramma brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • uw leerlingen krijgen inzicht, kennis en handelingsvaardigheden voor duurzaam gedrag
 • uw onderwijs in Duurzame Ontwikkeling biedt de mogelijkheid om verschillende 21st-centuryskills  te onderwijzen en vorm te geven
 • uw Duurzame Ontwikkeling programma brengt de buitenwereld direct terug in het hart van uw school


Onderscheidend
Met educatie in Duurzame Ontwikkeling heeft uw school de kans om zich te onderscheiden van andere scholen. Door het vakoverstijgende karakter werken de docenten van verschillende vakken samen en integreren zij een deel van de lesstof. Dit bevordert de samenhang van het lesprogramma en sluit aan bij de visie om ook vakoverstijgende projecten te doen. Een duurzaam gebouw, een gezonde kantine, een groen schoolplein het draagt  allemaal bij aan een duurzame leeromgeving. Deze omgevingsaspecten ondersteunen duurzaam gedrag van leerlingen op school en thuis.

Veelzijdig en direct resultaat
Met de opleiding ‘Coördinator Duurzame Ontwikkeling Voortgezet Onderwijs’ krijgt u de mogelijkheid om uzelf te scholen in een 3-tal rollen:

 • Inhoudelijke rol. Als coördinator krijgt u veel vakinhoudelijke informatie waarmee u het onderwijsprogramma inhoudelijk kan begeleiden.
 • Facilitaire rol. Als coördinator krijgt u handvatten om de leeromgeving op een eenvoudige manier duurzamer in te richten.
 • Adviserende rol. Als de coördinator leert op welke wijze u het meest effectief kan zijn binnen uw school. Veranderingen aanbrengen is een vak apart met veel valkuilen. In de lessen is er veel aandacht voor een slimme manier om het onderwerp op de kaart te zetten.

 Het resultaat van het scholingstraject is dat u een conceptplan van aanpak oplevert waarin de verschillende aspecten van Duurzame Ontwikkeling voor uw school zijn uitgewerkt. Dit conceptplan is de basis voor besluitvorming binnen uw school.

Wat kunt u met de cursus

Centraal in de cursus staat het model‘People-Planet-Profit’, dat veel gebruikt wordt om Duurzame Ontwikkeling inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Het basisboek “Duurzame Ontwikkeling” van Dr. Niko Roorda en de syllabus Duurzame Ontwikkeling worden als literatuur gebruikt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de speciaal voor dit onderwijs ontwikkelde website www.klimaatonderwijs010.nl .

Als deelnemer heeft u na afronding:

 • Inzicht in de samenhang tussen sociale, economische en ecologische domeinen.
 • Inzicht in de verschillende rollen van uw leerlingen mbt Duurzame Ontwikkeling
 • Kennis van de bijdrage van de verschillende schoolvakken binnen het thema Duurzame Ontwikkeling.
 • Kennis van het verduurzamen van uw schoolgebouw en schoolplein;

en bent u in staat om:

 • Een onderwijsvisie en strategie te formuleren mbt Duurzame Ontwikkeling.
 • Een concept-leerplan te ontwikkelen in samenwerking met de verschillende vakdocenten.
 • De verbinding te vormen tussen uw school en externe partijen (zoals installateurs, educatieve instituten voor Duurzame Ontwikkeling) en de schoolomgeving.

 

Programma

Dagdeel 1:

 1. Kennismaking deelnemers
 2. Cursusopzet bespreken
 3. Theorie Duurzame Ontwikkeling

 

 

Dagdeel 2:

 1. Terugblik
 2. Vervolg theorie Duurzame Ontwikkeling
 3. Didactische werkvormen

 

 

Dagdeel 3 (op locatie  icDuBo) :

 1. De relatie tussen schoolomgeving en educatie
 2. Theorie gezond en duurzaam schoolgebouw
 3. Rondleiding expositie Duurzaam (ver-)bouwen

 

 

Dagdeel 4:

 1. Strategie en verandering
 2. Weerstand en agendavorming
 3. Bespreking opdracht Plan van Aanpak

 

 

Dagdeel 5:

1.    Presentaties plannen van aanpak
2.    Feedback en evaluatie van de plannen
3.    Evaluluatie en uitreiking certificaten

Dagdeel 6 (optioneel):

Er worden in overleg met uw persoonlijke voorkeur aanvullende dagdelen aangeboden ter verdieping op de drie thema’s.

 1. Een dagdeel met een verdieping op inhoud en didactische werkvormen, waarbij de deelnemer vergezelt wordt door een collega-docent.
 2. Een dagdeel met een verdieping op de strategische aanpak, waarbij een lid van de directie/ het bestuur aanschuift.
 3. Een dagdeel met een verdieping op bouwkundige en financiele aspecten van het schoolgebouw, eventueel vergezelt van de facilitair medewerker.

 

 

Samenwerking

Hogeschool Rotterdam werkt voor dit programma samen met icDuBo en de denktank  Turnaround Powerhouse. 

 

Bram Wondergem (opleidingscoördinator) 
06 30 37 26 02
a.c.wondergem@hr.nl

Praktische informatie

Omvang 
5 dagdelen van 3 uur   
 
Dag en tijd   
op vijf woensdagen van 15.00 - 18.00 uur

Planning (ovb)   

Groep 3
5 apr, 19 apr, 10 mei, 24 mei en 7 juni 2017 - aanmelden

Investering
€ 800,-

Studiebelasting 
25 uur
     
Leslocatie 
Hogeschool Rotterdam
In overleg met deelnemers ook op alternatieve locatie mogelijk  

Beoordeling
Na afronding van de training ontvangt u certificaat van Hogeschool Rotterdam. 

Aantal deelnemers
Maximaal 12