Instructeursopleiding

Het leerrendement van studenten vergroten d.m.v. pedagogische- en didactische inzichten

Aansluiten wat bij studenten bezig houdt, hen interesseert en motiveert in de praktijkgerichte lessen is een uitdaging voor de instructeur. Pedagogische- en didactische inzichten dragen bij aan het vergroten van het leerrendement van de studenten en het ontwikkelen van jouw visie op leren, het vormgeven van je lessen en de uitvoering. In deze opleiding maak je kennis met diverse pedagogische- en didactische onderwerpen en theorieën waardoor je je bekwaamheid als instructeur ontwikkelt. Aan het eind van deze opleiding sta je met een volle toolkit voor de klas!

Let op: Voor iedereen die instructeurswerkzaamheden verricht binnen het mbo is de situatie gewijzigd.

Doelgroep

Instructeurs en praktijkbegeleiders die werkzaam zijn in het beroepsonderwijs.

Inhoud

De inhoud van de opleiding kunt u al in de opleidingsperiode in uw eigen praktijk toepassen.

 • Het volgen van trainingen/contactbijeenkomsten
 • Door interne coach wordt werkplekbezoeken gedaan en door trainers lesbezoeken
 • Het maken van opdrachten
 • Het bestuderen van literatuur
 • Het samenstellen van een portfolio
 • Het samenwerken in een projectgroep
 • Coaching door interne coach/peercoach

 

Werkwijze

In deze opleiding zijn diverse onderwijsconcepten en leertheorieën verwerkt. Wij hangen niet één visie aan en hebben als onderwijsconcept juist gekozen voor blended learning, een verzameling van verschillende didactische leerstrategieën. Verder wordt gewerkt met de handelingspsychologie van Vygotsky, het sociaal-constructivisme (leren van en met elkaar, het scheppen van een krachtige leeromgeving) en adaptief onderwijs. Vanuit een hoge docentsturing komen wij uiteindelijk bij een model van zelfsturing van de deelnemer.

Door middel van het werken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan en het samenstellen van een portfolio geeft u vorm aan de eigen leervragen. Tijdens de opleiding doet u samen met mededeelnemers onderzoek naar een (urgente)-vraag uit de eigen praktijk. Op de werkplek wordt met de interne coach een transfer gemaakt van de aangeboden theorie naar het eigen handelen in de praktijk. De interne coach komt minimaal 4 keer op bezoek op de werkplek ter voorbereiding van de lesbezoeken uitgevoerd door de trainers.

De te maken opdrachten leveren een bijdrage aan het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van didactiek, pedagogiek en coaching. Centraal in deze opleiding staat de ontwikkeling van uw professioneel handelen in de onderwijspraktijk.

Opleidingsniveau

De opleiding is op post-mbo-niveau en vraagt van de deelnemers een tijdsinvestering van ongeveer 300 uur, verdeeld over de volgende onderdelen:

• Contacturen trainingen
• Voorbereiding, nawerk en reflectie
• Werkplekbezoeken en lesbezoeken
• Voorbereiding op de examenonderdelen

Toetsing, afronding en examenonderdelen

Het leerproces wordt tussentijds getoetst door het maken van opdrachten op de werkvloer. Indien een opdracht niet voldoende is afgesloten, is er per opdracht één herkansing.
De opleiding omvat twee examenonderdelen:

• Het samenstellen van een portfolio en een portfoliogesprek
• Het doen van onderzoek/samenwerken in een project

Toelatingseisen

U bent toelaatbaar tot het opleidingstraject ‘Instructeur (v)mbo’ als:

 • U beschikt over mbo of gelijkwaardig werk- en denkniveau
 • Werkzaam bent in het onderwijs
 • ­U een aanstelling heeft als instructeur aan een vmbo- of mbo-instelling voor minimaal 0,3 fte óf;
 • ­Als u werkt in een andere onderwijsfunctie binnen een vmbo- of mbo-instelling en aantoonbaar uitzicht heeft op een aanstelling als instructeur indien u de opleiding succesvol heeft afgerond.

 

 


(010) 794 6654
ivl-posthbo@hr.nl  

AANMELDEN

Secretariaat
Oesha Bahadoersing
010 - 794 68 20

Praktische informatie

Aanmelden voor Incompanytrajecten
klik hier

Start  
Gezien de nieuwe wetgeving kan de Instructeursopleiding niet starten in september. Voor meer informatie zie brief. Wij zullen u kort voor de herfstvakantie informeren over inhoud, start en uitvoerder van de Instructeursopleiding.

U kunt zich aanmelden voor de Instructeursopleiding via de blauwe knop en u wordt in oktober nader door ons geïnformeerd.
  
Dag en tijd
donderdag van 13.30 tot 17.00 uur

Investering
€ 3.975,-

Studiebelasting
300 uur

Leslocatie  
Hogeschool Rotterdam

Beoordeling
De deelnemers ontvangen het getuigschrift voor ‘BVE-instructeurs’, mits zij voldoen aan de instroom- en afrondingseisen.

Aantal deelnemers
maximaal 21