Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs voor alle groepen van het primair onderwijs

Deze opleiding leidt op tot een volledige bevoegdheid voor bewegingsonderwijs. Het traject bestaat uit 3 blokken.

Direct na de inschrijving voor blok 1 krijgt u een tweejarige ontheffing om zelfstandig bewegingsonderwijs aan alle groepen van het primaire onderwijs te mogen verzorgen. Deze ontheffing is 2 jaar geldig. Na deze 2 jaar mag u alleen zelfstandig lesgeven in het primair onderwijs indien u gecertificeerd bent voor blok 3 van de leergang.

Nu ook mogelijk met Lerarenbeurs!
Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen de komende jaren een enorme kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen worden sneller herkend en meer uitgedaagd en leraren worden hoger opgeleid. Het kabinet en de PO-Raad hebben vandaag afspraken gemaakt hoe de sector de komende jaren nieuwe stappen zet om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Hiermee is in totaal jaarlijks tot 444 miljoen gemoeid, waarvan tot 286 miljoen door het huidige kabinet extra is toegevoegd. De afspraken in het sectorakkoord vloeien voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord uit september 2013. Voor meer informatie zie http://www.paboweb.nl/posts/292
In het akkoord wordt aangegeven dat de lerarenbeurs ingezet kan worden voor bewegingsonderwijs.
(geplaatst juli 2014) 

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor gediplomeerde groepsleerkrachten die na 1 augustus 2001 met de Pabo gestart zijn. Deze lichting is niet meer bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan groep 3 tot en met groep 8.

Inhoud

blok 1: aanbieden van activiteiten (SBU 200 uur) 
inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten en lessen bewegingsonderwijs (module 1 en 2); volgorde binnen leerlijnen; differentiatie en stage 
De stage mag op de eigen school. Er wordt dan lesgeven aan meerdere groepen en verschillende leeftijden (groep 3 t/m 8). Tijdens blok 1 gaat dit onder begeleiding van een voor bewegingsonderwijs bevoegde leerkracht uit het p.o.


blok 2: begeleiding en leerhulp (SBU 200 uur)
 
leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties, ongevallen en veiligheid, observeren van bewegingsgedrag, reguleren van bewegingssituaties en stage .

De stage mag op de eigen school. Er wordt weer lesgeven aan meerdere groepen en verschillende leeftijden (groep 3 t/m 8). Tijdens blok 2 mag de cursist zelfstandig lesgeven zonder directe begeleiding in de les.


blok 3: maatwerk en visie (SBU 200 uur)
 
(vak)onderwijsconcepten en planning, ontwerpen van bewegingssituaties, brede zorg en stage 
Dit blok bevat 2 stagemodules. De stage mag op de eigen school. Er wordt dan lesgeven aan meerdere groepen en verschillende leeftijden (groep 3 t/m 8). Tijdens blok 3 mag de cursist zelfstandig lesgeven zonder directe begeleiding in de les.

NB. De stages moeten binnen 2 jaar na de start van de leergang worden afgerond. Hierna heeft de cursist geen vrijstelling van de beperkte bevoegdheid voor bewegingsonderwijs meer. De stages moeten dan weer worden gedaan onder begeleiding van een voor bewegingsonderwijs bevoegde leerkracht.

Stage
U kunt op uw eigen school bij diverse groepen (3 t/m 8) stage lopen.

Aan te schaffen Literatuur:
-
Basisdocument bewegingsonderwijs voor het p.o.
-
Het Oranje Kruis – boekje
-
Digitale reader van bewegingsonderwijs.
-
Diverse artikelen o.a. van de KVLO.

Werkwijze

Het geheel bestaat uit:

-       praktische lessen volgen (52 uur per blok),
-      
stagelessen geven (binnen eigen bestuur is mogelijk)
-      
theoretische opdrachten maken

Leerdoelen

Zie inhoud

Werkterrein

Primair onderwijs

Toelatingseisen

Voorafgaand aan de opleiding dient u een fysieke toets af te leggen. Deze geeft aan of u in staat bent de wettelijk vereiste eigen-vaardigheidseisen te behalen.

 

AANMELDEN BLOK 2, 2019

AANMELDEN BLOK 1, 2019

AANMELDEN BLOK 2, 2020

AANMELDEN BLOK 3, 2020

 

Secretariaat 
Oesha Bahadoersing 
010 - 794 6654

Praktische informatie

Start
september 2019

Op 4 september 2019 vindt de fysieke test voor de nieuwe groep plaats.
Blok 1 start op 11 september 2019
Blok 2 start in februari 2020
Blok 3 start in september 2020 

Omvang 3 blokken van elk 11 bijeenkomsten (52 uur per blok)

Dag en tijd  
Woensdag van 16.00 tot 21.00 uur

Investering  
€ 1040,- per blok. De cursusprijs is exclusief kosten voor eenmalige opname in het register bewegingsonderwijs van het CPION na diplomering, ca. € 85,-

Studiebelasting  
38 ects (18 uur per week, incl. opleidingsdag)

Locatie 
Wijnhaven 61 te Rotterdam
Gymzaal 3e verdieping. 

Beoordeling 
Deelnemers die de opleiding met goed gevolg afronden, kunnen een getuigschrift van CPION aanvragen..

Aantal deelnemers 
minimaal 12 en maximaal 24