Montessori-opleiding Basisbekwaam

Vernieuwd, nu 1 jaar

In de regio Rotterdam alleen al zijn 30 montessori basisscholen te vinden. De vraag naar bevoegde montessorileraren is groot. De montessori opleiding voor leraren basisonderwijs is vanaf september 2016 vernieuwd. De Hogeschool Rotterdam biedt samen met de Thomas More Hogeschool een éénjarig traject aan, waarin je je kunt professionaliseren tot basisbekwame montessorileraar.

Maria Montessori wordt terecht een vrijheidspedagoog genoemd. Ze wilde de kinderen vrijheid geven omdat ze ervan overtuigd was dat kinderen het best zichzelf konden ontwikkelen, als ze maar in een voorbereide omgeving werden opgevoed door adequaat opgeleide Montessori leerkrachten in een groep met verticale leeftijdsstructuur (NMV, 2014).

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor leraren basisonderwijs die werken in het montessorionderwijs, maar geen erkend montessoridiploma bezitten. Tevens is deze opleiding geschikt voor
gediplomeerde montessorileraren die hun kennis en kunde willen opfrissen.

Inhoud

De opleiding is gebaseerd op de nieuwste kaders vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV), de visie, de montessori bekwaamheden en de eindkwalificaties. Wij bieden een inspirerende voorbereide leeromgeving waarin je onderzoekend leert, samen montessorionderwijs ontwerpt om in de eigen praktijk uit te proberen, vaardigheden traint en ervaringen deelt met cursisten van andere montessori basisscholen. We pendelen continu tussen theorie en praktijk, door samenwerken en reflectie ontwikkel je tijdens deze opleiding tot basisbekwame montessorileraar:

  • De grondhouding die past bij de montessori leraar basisonderwijs,
  • Een goed onderbouwde visie en eigen aanpak in uw montessorigroep.

Weten

De visie van Maria Montessori wordt geplaatst in de hedendaagse onderwijscontext, getoetst aan actuele inzichten uit onderzoek en verbonden aan de begrippen duurzaamheid, medeburgerschap en individualiteit. Aan bod komen kenmerkende concepten van montessorionderwijs zoals:

  • Van pedagogisch concept naar didactisch model zoals het werken in heteroge groepen, de vrije keuze, de rondes en verschillende vormen van observeren, signaleren, beslissen en registreren,
  • De perioden van groei en de ontwikkelingsdomeinen binnen de iegen montessorigroep,
  • Het inrichten van een voorbereide omgeving,
  • De betekenis van montessorimaterialen in relatie tot de ontwikkelingsdomeinen,
  • Kosmisch onderwijs en opvoeding én onderzoekend leren,
  • Pedagogische opvattingen en typologie van scholen,
  • Evalueren en verantwoorden van het leerproces en opbrengsten in de iegen montessorigroep.

Doen

Doen:
Het leren op de eigen werkplek speelt een grote rol en is een groot onderdeel van de opleiding. Je onderzoekt hoe je je aanpak in de praktijk kan versterken en wat je daarbij nodig hebt. De kinderen in jouw klas profiteren daarbij direct van de montessoriopleiding basisbekwaam. De praktijkbegeleiding is erop gericht je verder te helpen met je eigen leervragen en waar nodig van sturend naar zelfsturend. De montessoriopleider observeert je tweemaal in de praktijk en geeft gerichte feedback op je leerproces naar basisbekwaam toe. De opleiding biedt ook de mogelijkheid om op andere montessorischolen inspiratie op te doen of een korte stage te lopen.

Samen:
Samen met andere cursisten deel je continu ervaringen, ontwerpt samen montessoriactiviteiten die je beproeft in je eigen montessorigroep. Elkaar feedback geven is onderdeel van de opleiding. Ook op je eigen werkplek deel je je nieuw opgedane kennis en kunde.

Zijn:
Je persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand tijdens deze opleiding. Je maakt je eigen ontwikkeling continu zichtbaar en zorgt voor overdraagbaarheid van de nieuw verworven kennis en vaardigheden, ook ten behoeve van je collega’s op de eigen werkplek.

Afronding en certificering

Tijdens de opleiding verzamel je bewijzen dat je de montessoribekwaamheden beheerst.
Je sluit de montessoriopleiding basisbekwaam af met een portfolio basisbekwaam en in een criterium gericht interview onderbouw je je leerproces met behulp van relevante montessoritheorieen, hedendaagse literatuur en de bewijzen uit je portfolio dat je montessori basisbekwaam bent.
De montessoriopleiding is geaccrediteerd door de NMV.
Na voldoende afronding ontvang je het NMV-diploma basisbekwame montessorileraar basisonderwijs.
Je kunt deze opleiding opnemen in het lerarenregister.

Jaarplanning lessen, zelfstudie, praktijkbegeleiding

De montessori opleiding basisbekwaam bestaat uit 15 bijeenkomsten van twee dagdelen (6 uur).
De cursist wordt twee keer bezocht in de prakijk. Driehoeksgesprekken tussen cursist en leidinggevende op de werkplek / montessoribasisschool en opleider maken ook deel uit van de praktijkbezoeken.
Totale studiebelasting: 10 EC’s / 280 uur (ongeveer 100 uur contacttijd, 180 uur zelfstudie en werkplekleren).

September 2018 start de vervolgopleiding  tot vakbekwame montessorileraar basisonderwijs gegeven door en op locatie van de Hogeschool Rotterdam, zie informatie verderop.

Bekijk het jaarrooster 2018-2019

 Montessori Hogeschool Rotterdam

Joëlle Groot (programmaleider)
(010) 794 43 64 
j.s.de.groot@hr.nl

AANMELDEN

Secretariaat
Oesha Bahadoersing
010 - 794 6654

Hogeschool Rotterdam
Joelle de Groot, specialist Montessori HR
j.s.de.groot@hr.nl
06 - 42 30 24 20

Thomas More Hogeschool
Debbie van der Burgh, specialist Montessori TMH,
d.burgh@thomasmorehs.nl
06 - 20 00 09 21

Praktische informatie

Start en omvang  
september 2018 
Inschrijvingen worden doorgeschoven naar het eerst volgende startmoment.  
15 bijeenkomsten gedurende 1 jaar 

Dag en tijd
woensdag van 14.00 tot 20.00 uur 

Data 2018/19
  
Investering
€ 2.750,- per cursusjaar, inclusief praktijkbegeleiding.

Leslocatie    
Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool 

Beoordeling
Na afronding van deze opleiding ontvangt u een diploma Montessori opleiding Basisbekwaam van de Nederlandse Montessori Vereniging.

U kunt de opleiding opnemen in uw lerarenregister.