PIE-opleiding

Sinds augustus 2016 wordt er binnen het vmbo gewerkt met de nieuwe beroepsgerichte profielen. Eén van deze profielen is Produceren, Installeren en Energie (PIE). Voor docenten die binnen het profiel PIE les willen geven, biedt Hogeschool Rotterdam Instituut voor Lerarenopleidingen (HR-IvL) een professionaliseringstraject aan. Docenten die bevoegd willen worden voor het profiel PIE, kunnen vanaf oktober 2018 het professionaliseringstraject volgen. Je volgt 1, 2 of 3 modulen binnen het volledige traject of je kiest voor maatwerk.

 

Doelgroep

Het professionaliseringstraject 'Docent PIE' is bedoeld voor docenten die in het bezit zijn van een getuigschrift, waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor het lesgeven in het vmbo.

Inhoud / werkwijze

Module metaaltechniek
Module elektrotechniek
Module installatietechniek

Iedere docent die aan het professionaliseringstraject ‘Docent PIE’ deelneemt, geeft na aanmelding aan of hij/zij kiest voor het volledige traject of voor een maatwerktraject. Indien gekozen wordt voor maatwerk, wordt een intakeprocedure gestart. Op basis daarvan wordt dan vastgesteld welke modules/eenheden de betreffende docent moet volgen. Dit wordt opgenomen in een individueel maatwerkcontract. Het totale professionaliseringstraject bestaat uit drie modules (zie onderstaande tabel). De toetsing bestaat uit het opleveren van een portfolio met beroepsproducten, een geïntegreerd onderwijsleermiddel, een proeve van bekwaamheid en een criteriumgericht interview.

Leerdoelen

Onderdelen in de opleiding
P1 PIE (ontwerpen en maken); P2 PIE (bewerken en verbinden); P3 PIE (besturen en automatiseren) en P4 PIE (installeren en monteren).

De onderdelen P1 t/m P4 zijn gericht op de vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid voor het verzorgen van de profielvakken en een deel van de keuzevakken. Met de specialisaties professionaliseer je jezelf om het benodigde inzicht en de expertise te krijgen en bouw je een relevant portfolio van beroepsproducten op. Voorafgaand aan de examinering lever je een geïntegreerd onderwijsleermiddel op. Het totale traject wordt afgesloten met een examen in de vorm van een Proeve van Bekwaamheid (PvB) dat wordt afgesloten met een Criterium Gericht Interview (CGI).

Open aanbod of maatwerk
Je schrijft je in per module van een half jaar. Dit wordt vanzelf duidelijk op het aanmeldformulier.
Docenten die al gerichte technische kennis en praktijkvaardigheid beheersen, kunnen zich in eerste instantie inschrijven voor een intake-maatwerkadvies, dat vooraf plaatsvindt. Daarna wordt vastgesteld welke onderdelen je nodig hebt en schrijf je je daarvoor in.

Werkterrein

Aanstelling op een vmbo-school met PIE-afdeling; minimaal acht uur werkzaam waarvan vier uur lesgevend.

Studielast

Per module 160 contacturen en daarnaast zelfstudie, met een totaal van 30 EC per module. Volg je 1 module dan is de SBU 30 EC gedurende een half jaar. Bij 2 modules is het 60 EC over een jaar. Volg je alle modules, dan heb je na 18 maanden 90 EC behaald.

Toelatingseisen

Het professionaliseringstraject 'Docent PIE' is bedoeld voor docenten die in het bezit zijn van een getuigschrift, waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor het lesgeven in het vmbo. Om deel te mogen nemen aan het traject moet de deelnemer beschikken over een PIE-werkplek/stage op een vmbo-school (minimaal 1 dag per week, waarvan 50% in de PIE-lesuitvoering).

Docenten die nog niet voldoen aan de bekwaamheidseisen voor het lesgeven in het vmbo, kunnen instromen in de reguliere opleiding 'Leraar Technisch Beroepsonderwijs' waarin voor het vmbo gekozen kan worden uit de profielen PIE, BWI, M&T, MVI, MT en D&P.

 Klik op onderstaande afbeelding om de bijbehorende screencast te beluisteren.

Praktische informatie

AANMELDEN

AANMELDEN
Opleidingsschool West-Brabant / Zeeland

AANMELDEN
regio Zuid-Holland

 

Meer informatie:   

Anja van Vliet
a.van.vliet@hr.nl
06-31781868

Groepsgrootte: 
maximaal 16 deelnemers

Start: 
5 maart 2019

Bijeenkomsten:
20 per module gedurende een half jaar.
Afhankelijk van het aantal gekozen modules duurt het traject 6, 12 of 18 maanden.

Dag en tijd:
De lessen vinden plaats op een dinsdagmiddag en -avond vanaf 13.00 uur.

Locatie:
Een vmbo-school in de regio waar dat het best passend is (locatie wordt in onderling overleg bepaald).

Kosten:
€ 5.800,- per module 
(exclusief kosten intake assessment)

Studiebelasting:
30EC per module 

Beoordeling en toetsing:

Subsidie:
Docenten kunnen een beroep doen op de subsidie verkorte scholingstrajecten door een aanvraag hiervoor bij DUO in te dienen. In 2019 en 2020 worden de volledige scholingskosten vergoed.

Notitie van het ministerie van OCW:
U krijgt het bedrag dat u voor het traject betaalt, met een maximum van € 6.000,-. We betalen het subsidiebedrag in 1 keer uit. Dat doen we binnen 4 weken nadat u een brief hebt gekregen waarin staat dat de subsidie is toegekend. 

Belangrijk: per te volgen leereenheid (module) van 30 EC kan een subsidieaanvraag worden gedaan op vertoon van de inschrijving en de ontvangen factuur. Na bevestiging van inschrijving krijg je hiervoor een formulier toegezonden.

Meer info