Training Werkplekbegeleider

in het VO/BVE

De docent 'nieuwe stijl' in het voortgezet onderwijs beschikt over coachings- en begeleidingingsvaardigheden. Dat wil zeggen: het talent en de competenties om de prestaties en het leervermogen van de leerlingen / studenten / collegae te verbeteren. Voorheen werd deze training aangeboden onder de naam Training Coachingsvaardigheden.

Coachen en begeleiden is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet alleen door tips of adviezen te geven, maar ook door gebruik te maken van de expertise van de begeleider. Op basis van gelijkwaardigheid, onderling ervaringen uitwisselen, situaties analyseren, oplossingen verkennen en deze in praktijk brengen.

Doelgroep

Deze training richt zich op docenten die een rol (gaan) spelen als werkplekbegeleider van studenten en/of nieuwe collega’s. Deze training is dus ook geschikt als je betrokken bent bij het inductietraject voor nieuwe collega’s op je school.

Door middel van ontwikkelingsgericht coachen ondersteunt u het aanboren en ontwikkelen van talenten. Dat kunt u op basis van gelijkwaardigheid, leren van elkaar, reflecteren en situaties analyseren, oplossingen verkennen en deze in praktijk brengen.

Niet alleen studenten en collega’s hebben voordeel van uw coaching, ook de school als geheel heeft er baat bij.

Opbouw van de training

Module A

 • Ontwikkelen van de beroepsidentiteit als Werkplekbegeleider
 • Gespreksstrategieën, gesprekstechnieken en gespreksmodellen
 • Methodisch reflecteren m.b.v. de reflectiecyclus van Korthagen.
 • Observeren: waarnemen en interpreteren.
 • Verbinden theorie en praktijk: pedagogisch/didactische concepten.
 • Informatie stage leren werken HR. Inzicht in verschillende typen studenten en de begeleidingsbehoefte.
 • Tussenproef met een acteur.
 • Afsluiting d.m.v. analyse van het gesprek met de acteur en slotconclusie

 

Module B

 • Verdieping ontwikkelen beroepsidentiteit als werkplekbegeleider

 • Krachtgericht coachen en omgaan met weerstand.

 • Motiverende gesprekstechniek

 • Werken met kwaliteiten en belemmeringen

 • Zicht op overtuigingen en ‘Mindset’ en krachtgerichte feedback

 • Spannende communicatie: confronterend – en slecht nieuws gesprek

 • Inzicht in persoonlijke ontwikkeling relevant aan de professionele functie als werkplekbegeleider. (Transactionele  Analyse)

 • Afsluiting d.m.v. een 'meesterproef' en slotconclusie

 

 

Optioneel
omvang in overleg

 • Uitgebreide en actuele informatie- bijeenkomst over het werkplekleren
 • Opzet werkplekleren / Samen opleiden
 • Uitgebreide en actuele informatie over de organisatie van het werkplekleren, materialen en de beoordeling
 • Rollen van de diverse actoren (ADEF)
 • De werkplekleerlijn van lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam
 • Beoordeling en assessments
 • Oefenen met authentiek materiaal van studenten.

Werkboek
Tijdens de training hou je een werkboek bij waarin je je startsituatie t.a.v. coachen duidelijk maakt, je ontwikkeling bijhoudt door te reflecteren op je POP/PAP en je beschrijft hoe je jezelf kwalificeert als coach aan het eind van de training. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een competentieprofiel werkplekbegeleider.

Inhoud

De theorieën en methodieken zijn in overeenstemming met wat op de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam wordt gebruikt. Tevens worden ze in de training toegepast op het ontwikkelen van je eigen identiteit als coach. Wij hadden al geruime tijd de training ‘Coachingsvaardigheden’ voor begeleiders op de werkplek. Deze training is onlangs herzien en is nu opgebouwd uit 2 modules. De modulestructuur biedt de mogelijkheid om de training naar behoefte in te zetten. Als school en als deelnemer. 

Toelating en Certificering

Toelating
Tweede- of eerstegraads onderwijsbevoegdheid of een PDG.
Eventuele vrijstellingen kunnen mogelijk zijn in overleg met de hogeschool.

Certificaat
Module A geeft recht op het certificaat van de Hogeschool Rotterdam ‘basis coachingsvaardigheden voor werkplekbegeleiders’.

Module B geeft recht op het certificaat van de Hogeschool Rotterdam ‘verdieping coachingsvaardigheden voor werkplekbegeleiders’.

Module A en B sluiten op elkaar aan en vormen samen een geheel.

 

Incompany variant

Toelating
Wij kunnen in samenspraak tussen de hogeschool en de klant de training inplannen. Bijvoorbeeld welke dagdelen en lestijden de voorkeur hebben. Of dat u wellicht met hele dagen wil werken ipv dagdelen. Module A en module B zijn los van elkaar in te kopen en te verdelen over twee schoolseizoenen.

Toelating tot module B:

Na het volgen van module A of een vergelijkbare coachtraining basisvaardigheden.

 

Marloes van Deelen (programmaleider)

 

 

Secretariaat
Oesha Bahadoersing
010 - 794 6654

Praktische informatie

Start en omvang:
Najaar 2019
Module A: 5 bijeenkomsten

Maart 2020, exacta data volgen, 16:00-20:00
Module B: 5 bijeenkomsten

Investering
1.025,- bij aanmelden voor beide modules
Indien de modules los van elkaar worden gevolgd, kosten deze € 550,- per module. De prijs van de extra bijeenkomst wordt in overleg bepaald, afhankelijk van de wensen.

Studiebelasting
60 uur

Leslocatie  
Hogeschool Rotterdam
Ook incompany mogelijk

Beoordeling
Na afronding van de training ontvangt u het certificaat 'Werkplekbegeleider in het VO' van Hogeschool Rotterdam. U sluit de trainingen af met een dossier en becommentarieerde beeldopname van een begeleidingsgesprek.

Aantal deelnemers
Maximaal 18

Aanmelden Incompanytraject
Ga naar de aanmeldpagina