Transactionele Analyse

Effectief communiceren

Communicatie is de drager van het onderwijs. Iedereen die werkt met groepen en leiding geeft aan zichzelf en anderen, zal herkennen dat de functionaliteit van de communicatie ten grondslag ligt aan het behalen van doelen. Docenten en leidinggevenden van nu beschikken over veelzijdige en bewust toegepaste communicatieve vaardigheden. In deze training ontwikkelt u uw communicatieve vaardigheden met behulp van het model van Transactionele Analyse.

Coachen is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet alleen door tips of adviezen te geven, maar ook door gebruik te maken van de expertise van de coach. Op basis van gelijkwaardigheid, onderling ervaringen uit wisselen, situaties analyseren, oplossingen verkennen en deze in praktijk brengen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor:

  • Iedereen die werkt in en met groepen: docenten, sectievoorzitters, teamleiders en onderwijsmanagers
  • Iedereen die zich bezig houdt met het coachen/begeleiden van mensen.
  • Iedereen die interesse heeft zijn/haar communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

 

 

 

De training kan als verdiepingstraining gevolgd worden op een training gericht op coaching/begeleiding.

Doel en uitgangspunten van de training

Transactionele Analyse (TA) is een theorie die de manier van communiceren en samenwerken in kaart brengt. Daarnaast reikt de theorie een begrippenkader aan waarmee we meer te weten komen over de dieperliggende drijfveren en patronen die ten grondslag liggen aan ons gedrag. Het geeft inzicht in hoe we communiceren en waarom we dat graag op die manier doen. Hoe we weerstand van onszelf en de ander hanteren en hoe we nieuwe manieren van oplossingen kunnen vinden. De uiteindelijke doelstelling van TA is om het welzijn, de professionaliteit en de effectiviteit van mensen te verhogen. 

Inhoud

De training is gericht op het omgaan met groepen en begeleiden van individuen.  Het begeleiden van een individu, het onderdeel zijn van een groep en het leiding geven aan een groep komen door het werken met de volgende concepten aan bod:

  • De basis van ons communiceren: de basisposities/egoposities van waaruit we communiceren. De persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis als basis voor ons gedrag.
  • Feedback: het belang van feedback (strokes) op onze ontwikkeling, gedrag en handelen.
  • Het spel van communicatie: ontwikkeling en inzicht in samenwerking met behulp van de dramadriehoek. Hoe beland je in lastige situaties vaak (onbewust) in dezelfde ‘rol’ en hoe blijf je daar uit? Een andere manier om te kijken naar communicatiepatronen.
  • Weerstand: omgaan met veranderingen. Weerstand herkennen als een kans.
  • Contracten : afspraken op sociaal én op psychologisch niveau waardoor mensen zich meer expliciet met de taak kunnen verbinden.

Verwante trainingen

Werkwijze

Deze training werkt met het theoretisch kader van Transactionele Analyse maar uw praktijk staat centraal. Dat wil zeggen dat we werken met de eigen leervragen uit uw werksituatie. In de training worden theorie en het oefenen van vaardigheden afgewisseld. Intervisie is een belangrijk onderdeel van de training en u oefent opgedane kennis en vaardigheden in uw eigen werksituatie.

 

 

Arno de KoninghArno de Koningh (programmaleider)
(010) 794 68 51 
ivl-posthbo@hr.nl

AANMELDEN

Secretariaat
Oesha Bahadoersing
010 - 794 68 20

Praktische informatie

Omvang
3 bijeenkomsten van 1 dagdeel om de 3 weken

Dag en tijd
nntb

Investering
€ 425,-   

Leslocatie  
Hogeschool Rotterdam, bij incompany in overleg

Trainers
Marlous van Deelen of Maaike Boomstra

Beoordeling
Na afronding van de training ontvangt u een bewijs van deelname van Hogeschool Rotterdam. 

Aanmelding

  • Door middel van de open inschrijving kunt u zich als individueel belangstellende aanmelden.
  • Daarnaast kan de training ook incompany aangevraagd worden. In dat geval kunt u contact opnemen met Arno de Koningh.

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 18