Groepsleerkacht in het vmbo basis/kader

nascholingsprogramma voor pabo-afgestudeerden

Het instituut voor lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam start in september, van het studiejaar 2018 – 2019, met een nascholingsprogramma voor pabo-afgestudeerden die lesgeven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo.

Het opleidingsprogramma leidt tot de beperkte bevoegdheid van ‘groepsleerkracht in het vmbo basis en kader’. Hiervoor is een landelijk kader vastgesteld. Alle lerarenopleidingen in Nederland ontwerpen een programma conform dit kader. 

Doelgroep

pabo-afgestudeerden die lesgeven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo.

Inhoud

Het kader kent de volgende kenmerken:

  • Een gedeelte met een pedagogisch-didactische inhoud en aandacht voor adolescentiepsychologie en lesgeven in een grootstedelijke context
  • Een vakinhoudelijke/vakdidactische component Nederlands
  • Een vakinhoudelijke/vakdidactische component Wiskunde/Rekenen
  • Een profieldeel, naar keuze in te vullen met een vakinhoudelijke/vakdidactische component, te weten: Engels, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur (concept)

 

Werkwijze/Toelatingseisen

Deelnemende docenten moeten gedurende het traject in 2018-2019 één dag per week worden vrijgesteld. Een halve dag voor het volgen van bijeenkomsten, een halve dag voor het uitvoeren van opdrachten.   

Subsidiemogelijkheden

Meer informatie over landelijke subsidie voor het traject is hier te vinden.

In de subsidieregeling korte opleidingstrajecten vmbo leraren betreft het traject 4. 

Een uitleg over de subsidie regeling vind je hier

 


(010) 794 6654
ivl-posthbo@hr.nl  

AANMELDEN

 

Praktische informatie

Start  
Diverse startmomenten per jaar.
Inschrijvingen worden doorgeschoven naar het eerst volgende startmoment. 

Dag en tijd
1 dag in de week op woensdagmiddag en avond
(halve dag theorie, halve dag praktijk)

Investering
€ 5.000,- (prijspeil 2019)

Studiebelasting
30 EC
840 SBU = ca. 8 maanden

Leslocatie  
Hogeschool Rotterdam
ook incompany mogelijk, aanmelden