Waar herkent u ons aan?

Theoretische kennis die echt toepasbaar is

Al bij het eerste contact zal het u opvallen dat onze werkwijze breder is dan u wellicht verwacht. Wij bespreken niet alleen uw opleidingsvraag maar kijken samen met u naar de organisatie, naar de mensen en hun omgeving. Dit is nodig om uw vragen te vertalen, zodat ons aanbod goed zal aansluiten op uw werkomgeving.

Theoretische kennis die echt toepasbaar is

Wij vertalen de theoretische concepten direct door naar de praktijk, zodat u het de volgende dag al meteen kunt toepassen. Bij het begin van de meeste opleidingen brengt u een case in van uw eigen werksituatie. Hier werkt u gedurende de gehele opleiding aan. Aan het einde van de opleiding heeft u een concreet plan geschreven.

De deskundigheid die u krijgt is duurzaam

De opleiding is een solide basisvoor het functioneren van onze deelnemers.De verworven competentiesblijven relevant, ook in een veranderendecontext. Het gaat niet alleenom een erkend ‘papiertje’, maar juistook om een verbreding van uw perspectief.


Kennisuitwisseling leidt tot kennisverdieping en -verbreding

Het uitwisselen van kennis en praktijkervaringenstaat bij ons centraal. Door de diversiteit van deelnemers, organisaties en werkvormen ontstaanvoor u waardevolle verbindingen, zoals netwerken, ketenvormen en collegiale relaties.


We sturen aan op persoonlijke ontwikkeling

Het lesprogramma is evenwichtig en dynamisch. Leervormen, gericht op uw persoonlijke ontwikkeling, zijn interactief met verdiepingscolleges, werk- of coachgroepen, supervisie, zelfstudie en onderzoek.


Het leerproces van onze deelnemers krijgt bijzondere aandacht

Een van onze kenmerken is de begeleidingvan onze deelnemers. Wij volgen het leertraject, geven extra persoonlijke aandacht waar nodig, voeren ontwikkelingsgesprekken en bieden persoonlijke coaching. Wij houden bovendien rekening met de mogelijk zware periode waarin u werk en studie en uw sociale leven moet combineren. Zodoende lassen wij voor u – naast de reguliere vakanties – voldoende timeoutmomenten in.


Heeft u een klacht of opmerking?
Vul ons verbeterformulier in en draag bij aan onze kwaliteitsverbetering!