Herregistratie BIG-register

19 september 2013

Wacht niet tot het laatste moment!

Herregistratie in het BIG-register is van belang voor fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen die in het BIG-register staan met een diploma behaald voor 1 januari 2009.

Herinnering
Zorgverleners die niet op de oproep van het BIG-register hebben gereageerd ontvangen rond 1 oktober 2013 een herinnering/voornemen tot doorhalen. Als deze zorgverleners hier niet op reageren ontvangen zij voor 19 november 2013 een besluit tot doorhalen. Doen zij niets? Dan volgt per 31 december 2013 doorhaling in het BIG-register voor deze zorgverleners. Dat betekent dat zij hun beroep niet meer mogen uitoefenen. 

Wacht niet tot het laatst
Wij verwachten nog veel aanvragen voor herregistratie voor het eind van het jaar. Onze dringende boodschap aan deze zorgverleners is: dien uw aanvraag direct in als u aan de criteria voor herregistratie voldoet. Ook als u nu een aanvraag doet, wordt uw nieuwe herregistratiedatum 31 december 2018.

Procedure
U kunt uw aanvraag indienen via "Mijn registratie" op de website van het BIG register:
www.bigregister.nl

De BIG-herregistratie voor verloskundigen is te volgen bij Hogeschool Rotterdam Transfergroep
klik hier